Baseny termalne

Baseny Termy Szaflary

           Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty basenowej. Do dyspozycji oddajemy cztery baseny z wysokozmineralizowaną wodą termalną. Warto podkreślić, że woda która wypełnia nasze niecki basenowe ma najlepszą mineralizację wśród wód wykorzystywanych w celach rekreacyjnych na Podhalu. Temperatura wody utrzymywana jest w zakresie 30-38st.C i pochodzi z odwiertu IG1 eksploatowanego przez PEC Geotermię Podhalańską s. a. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 970m2.

 
          W skład wchodzą cztery baseny: dwa zewnętrzne i dwa wewnętrzne, trzytorowa zjeżdżalnia rodzinna  oraz brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią dla dzieci. Ponadto baseny wyposażone są w wiele urządzeń do hydromasażu takich jak  bicze wodne, ławki do masażu, jeżyki, gejzery, urządzenia do masażu karku i części barkowej szerokimi i wąskimi strumieniami wody. 
Dla amatorów szalonej jazdy i spragnionych wrażeń polecamy również zjeżdzalnie o długości ponad 55 m.


KOMUNIKAT
Woda w nieckach basenowych spełnia wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
Badania są wykonywane zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez PSSE Nowy Targ.

Kompleks TERMY Szaflary, to również:
 • 14 komfortowo wyposażonych apartamentów
 • Restauracja włoska
 • Restauracja „mokra”
 • Sala konferencyjna
 • Saunarium
 • Sala fitness 
 

Skład wody

Woda w naszych basenach ma:
 • unikalny i zróżnicowany skład fizykochemiczny
 • podwyższoną twardość wody
 • niską zasadowość


Brak jest wśród wód leczniczych na terenie Polski odpowiednika o tak znakomitych parametrach.
Oto ważne dla zdrowia i zasługując na wyróżnienie składniki mineralne kąpieliska:
 • potas
 • sód
 • magnez
 • wapń
 • żelazo
 • siarka

Kąpiel i wchłanianie wód kąpieliska ma korzystne działanie na nasz organizm:
 • zmniejsza otyłość i obniża nadwagę
 • eliminuje bezsenność
 • stabilizuje tętno, eliminuje choroby układu krążenia
 • eliminuje osłabienia i bóle głowy
 • obniża stres
 • poprawia samopoczucie, stabilizuje system nerwowy, przywraca wewnętrzny spokój i równowagę psychiczną
 • przyspiesza rekonwalescencję po zabiegach oraz wspomaga leczenie
 • poprawia wewnętrzną przemianę materii
 • reguluje gospodarkę hormonalną

Bilans jonowy

Składnik mg/dm3 mval/dm3 %mval
K+   44,73  ±  0,07  1,144  3,423 
Na+ 435,30  ±  4,24 18,926  56,629
Mg+2 40,06  ±  0,41  3,297  9,865
Ca+2 197,70  ±  2,88 9,865  29,518
Fe+2 0,181 ±  0,001  0,006 0,019
Feog  0,337 ±  0,005 
Al.+3 0,073  0,008 0,024
Ba+2 0,093 ±  0,003 0,001  0,004 
Mn+2  0,020 ±  0,000 0,001  0,002 
Sr+2  6,100 ±  0,102  0,139 0,417
Zn +2  0,163 ±  0,003 0,005  0,015 
Cu+2  0,0018 ±  0,00000 0,000 0,000
Li+  0,192 ±  0,001 0,028  0,083
Razem kationy 724,6  33,421  100,0 
Cl-  446,70  12,569 35,252
F-  0,85  0,045 0,125
Br-  0,93  0,012 0,033
NO3-  <   0,04  0,001  0,002 
So4-2  779,30 ± 0,4  16,235 45,535
Hco3-  270,50  4,434  12,437
BO3-3  45,80 2,357 6,612 
PO4-3  <   0,05  0,002  0,004
Razem aniony 1544,2  36,655 100,0
Razem analiza  2268,80 


 
 • Regulamin

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego   Regulaminu
2. Administratorem obiektu jest TERMA s. c. Szaflary Osiedle Nowe 20
3. Przed wejściem na teren zespołu basenów termalnych oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej oraz basenów zewnętrznych.
Obiekt czynny jest codziennie od 8.00 do 22.00. Atrakcje basenowe wyłączane są o godzinie 21.50
4. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń służb porządkowych oraz pracowników, mogą zostać usunięte z terenu obiektu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowania się ogłaszanym komunikatom. 
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 • palenia papierosów i żucia gumy,
 • spożywania napojów alkoholowych poza miejscami do tego przeznaczonymi,
 • wnoszenia ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia na teren obiektu alkoholu, żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej bez pisemnej zgody Właścicieli TERMA s. c. 
7. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom obiektu posiadają wymagane atesty i zapewniają zgodnie ze stosownymi instrukcjami bezpieczne z nich korzystanie.
8. Szczegółowe zasady użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje.
9. Obiekt Termy Szaflary jest obiektem monitorowanym, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób znajdujących się na jego terenie. Użytkownicy (odwiedzający) wyrażają zgodę nie tylko na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie, ale również na wykorzystanie w ten sposób zebranych materiałów filmowych w kwestiach spornych,  np. dotyczących uregulowania opłat za korzystanie z atrakcji, zakupu produktów gastronomicznych czy zgodności zachowania z niniejszym regulaminem
10. TERMA s. c. zastrzega sobie prawo wyłączenia urządzeń i atrakcji obiektu z powodu awarii lub innych zdarzeń niezależnych od administratora(np. złych warunków atmosferycznych ect.) bez możliwości zwrotu kosztów, w przypadku gdy ich nie wyłączenie zagrażałoby zdrowiu ich użytkowników.
11. Szczegółowe zasady korzystania z urządzeń i atrakcji obiektu regulowane są przez odrębne Regulaminy lub Instrukcje, znajdujące się na terenie obiektu.
12. Tekst niniejszego Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej www.termyszaflary.com
 

ZASADY KORZYSTANIA Z ZESPOŁU BASENÓW TERMALNYCH „TERMY SZAFLARY”

 

1. Na terenie zespołu basenowego obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe.
2. Na terenie obiektu istnieje obowiązek poruszania się w obuwiu basenowym.
3. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie zespołu basenów oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do hali basenowej skorzystać z natrysków celem umycia całego ciała i dezynfekcji stóp.
6. Osoby korzystające z zespołu basenów termalnych są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach w szatniach i zamykania tych szafek.
7. Zabrania się korzystania z zespołu basenów termalnych osobom, u których występują lub oznaki zewnętrzne wskazują na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, zaburzenia układu krążenia, choroby zakaźne, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne, agresywne zachowania.
8. Osoby znajdujące się w pogorszonym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, winny korzystać z urządzeń hali basenowej stosownie do ich aktualnego stanu zdrowia i ze szczególną ostrożnością, a za ewentualne negatywne skutki uchybienia tej powinności administrator nie ponosi odpowiedzialności.
9. Przy korzystaniu z atrakcji hali basenowej, oraz basenów zewnętrznych, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji i oznakowań (piktogramów) oraz stosować się do poleceń obsługi.
10. Przy korzystaniu ze zjeżdżalni wodnych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji znajdujących się przy stanowiskach startowych .
11. Na terenie zespołu basenów termalnych zabrania się:
 • biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także wszelkich innych zachowań zagrażających bezpieczeństwu,
 • przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,
 • sprzedaży, podawania, wnoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych lub podobnie działających środków,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • wchodzenia na rzeźby, balustrady, stanowiska ratowników, murki okalające baseny, kwietniki, skały oraz inne urządzenia nie służące do tego celu,
 • skakania do wody z murków, balustrad, schodów, wanny jacuzzi, kwietników i innych fragmentów konstrukcji obiektu, a także z brzegu basenu w szczególności z rozbiegu lub „na główkę”,
 • używania sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony,
 • korzystania ze zjeżdżalni lub atrakcji w sposób niezgodny z instrukcjami,
 • spożywania artykułów żywnościowych na terenie szatni, przebieralni, hali basenowej z wyłączeniem baru mokrego.
 • wrzucania do wody naczyń, resztek jedzenia i wszelkich przedmiotów nie służących zwyczajowo do zabawy w wodzie,
 • niszczenia wyposażenia,
 • zanieczyszczania wody basenowej,
12. Wszystkie osoby korzystają z urządzeń i atrakcji obiektu na własną odpowiedzialność.
13. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie najbliższemu ratownikowi.
14. Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników.
15. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji.
16. Dzieci do lat 7 mogą przebywać w basenie tylko w rękawkach do pływania. 
 

ODPŁATNOŚĆ
 

1. Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
2. Czas pobytu w zespole basenów termalnych mierzony jest od momentu nabicia zegarka przez kasjera przy kasie do chwili oddania zegarka kasjerowi i odbicia czasu przez kasjera przy wychodzeniu. 
3. Zniżki, promocje, możliwości nieodpłatnego korzystania z obiektu nie kumulują się i nie mogą być stosowane łącznie.
4. Przy wyjściu z obiektu Klient dokonuje całkowitego rozliczenia z pobytu i konsumpcji na terenie obiektu
5. Rozliczanie pobytu w zespole basenów termalnych odbywa się w oparciu o cennik zatwierdzony przez Właścicieli Spółki. 
6. Faktury za usługi świadczone przez obiekt można otrzymać w informacji, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.
7. Bilety uprawniające do korzystania z obiektu (karty wstępu wszelkiego rodzaju, karnety, wejściówki itp.) nabywane być mogą wyłącznie od prowadzącego obiekt lub od jego uprawnionych przedstawicieli.
8. Bilety nabyte od osób nieuprawnionych lub w sposób nieuprawniony nie będą honorowane.
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 

1. Za zniszczenia elementów wyposażenia obiektu, a także zniszczenie, uszkodzenie lub zagubienie przedmiotów przekazanych do używania obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie zespołu basenów termalnych.
4. Za zgubienie paska z elektronicznym czytnikiem użytkownik obowiązany jest uregulować należność w wysokości 200 zł.
5. Administrator nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania sauny, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
7. Zakup biletu wstępu na teren obiektu traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu
8. Akceptacja warunków regulaminu obiektu.
 

REGULAMIN DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 

1. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
2. Opiekun grupy winien mieć ze sobą wypełnione i podpisane oświadczenie opiekuna grupy. 
3. Grupa korzystająca z kompleksu nie może liczyć więcej niż 15 uczestników na jednego opiekuna
4. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy
5. Opiekun grupy po wejściu na teren zespołu basenów termalnych zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.
Zajęcia mogą się odbywać tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. Zajęcia grupowe odbywają się według ściśle określonego harmonogramu dostępnego w informacji. 
6. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki i nadzoru uczniom znajdującym się pod ich opieką.
7. Liczba opiekunów dla grupy osób niepełnosprawnych zależna jest od rodzaju niepełnosprawności oraz stanu zdrowia podopiecznych
8. Grupy przedszkolne powinny mieć przyrządy do pływania w postaci kółek ratunkowych, rękawków. Korzystanie ze zjeżdżalni może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej.
9. W czasie pobytu w obiekcie opiekunowie zobowiązani są dopilnować, żeby grupa zachowywała się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowała, nie niszczyła urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
10. Do obowiązku opiekuna grupy należy w szczególności:
 • przyprowadzenie grupy do holu głównego obiektu i wskazanie miejsca oczekiwania na wejście do szatni,
 • załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym i pobranie pasków dla całej grupy, 
 • pouczenie podopiecznych o sposobie korzystania z szafek i pasków
 • wprowadzenie grupy z szatni do pomieszczeń z natryskami 
 • przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet
 • dopilnowanie starannego umycia się przy użyciu środków myjących, w szczególności miejsc intymnych,
 • wprowadzenie grupy z pomieszczeń natryskowych do hali basenu oraz przypilnowanie żeby wszyscy podopieczni opłukali stopy środkiem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu na halę basenową
 • zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do hali basenowej oraz odprawa grupy przez ratownika 
 • kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na basenie
 • sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed i po zajęciach
 • dopilnowanie opróżnienia szafek odzieżowych oraz zabranie przez uczestników wszystkich rzeczy osobistych
 • wyprowadzenie grupy do holu głównego kompleksu
 • grupy bez opiekuna nie będą wpuszczane do kompleksu
 • członkowie grupy mają obowiązek podporządkowania się ratownikowi, opiekunowi grupy, instruktorowi prowadzącemu zajęcia i regulaminowi ogólnemu obiektu wywieszonemu w holu głównym.
 
Polityka Prywatności (RODO)
Do pobrania:

CENNIK NA SEZON ZIMOWY OBOWIĄZUJĄCY OD 22.12.2018

Rodzaj biletu 1 h + 10 minut 2,5 h + 10 minut 4,5 h + 10 minut Całodzienny
Bilet Poranny (w godzinach 800 - 1100) - 35 zł
Bilet Wieczorny (w godzinach 1800 - 2200) - 45 zł
Bilet OPEN (termy+saunarium) dla 2 osób + lunch brak brak brak 175 zł
Normalny 28 zł 48 zł 50 zł 65 zł
Dzieci do lat 16* 27 zł 38 zł 45 zł 60 zł
Seniorzy 60+ 27 zł 38 zł 48 zł 60 zł
Osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (1grupa)
27 zł 35 zł 45 zł 55 zł
Opiekun osoby ze znacznym stopniem
niepełnosprawności (1grupa)
27 zł 35 zł 45 zł 55 zł
Bilet rodzinny 2+1 brak 114 zł 135 zł 165 zł
Bilet rodzinny 2+2 brak  156 zł  175 zł 220 zł
Dodatkowe dziecko (max 3) brak 15 zł 15 zł 15 zł
Bilet OPEN (termy+saunarium) brak 75 zł 89 zł 93 zł
 Saunarium na minuty 0,60zł/minutę***
W celu uzyskania informacji o cenach dla grup, prosimy o kontakt 
z obsługą klienta pod numerem telefonu  721 100 800 lub emailowo biuro@termyszaflary.com     
 

* Zniżki za okazaniem legitymacji szkolnej i dowodu osobistego

DODATKOWE INFORMACJE:

Do każdego wejścia na basen oraz biletu open - 10 minut GRATIS
Każda dodatkowa minuta ponad wykupiony czas basenowy - 30 gr 
Saunarium na minuty -  60 gr (bilet open)
***Cena saunarium na minuty obowiązuje przy zakupie biletu na część basenową
Opłata za wypożyczenie ręcznika 5zł (dotyczy tylko strefy saunarium)
Wejście do strefy saunarium wyłącznie dla osób pełnoletnich
Bilet rodzinny dotyczy rodziców/opiekunów i dzieci powyżej 120 cm wzrostu, do lat 16 (nie dotyczy grup zorganizowanych)
Dziecko do 120 cm - GRATIS pod opieką pełnopłatnego opiekuna
Zniżki i rabaty nie sumują się i nie łączą

Zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu
Opłata za zgubienie zegarka 200zł

Dane kontaktowe

Baseny: +48 721 100 800
Grupy, saunarium: +48 661 460 243
Recepcja, apartamenty: +48 721 100 900
Restauracja: +48 723 256 962
Kierownik: +48 601 900 300

Napisz do nas

Przepisz poprawnie kod z obrazka

Nie wiesz jak do nas dojechać? Sprawdź jak do nas trafić.